Group Exhibition : 氷月ノ獣 Hyogetsu no Kemono @ THE blan […]