s-s square

ikuzinashiikuzinashi ura

Man Doope Suzuki First Solo Exhibition

“IKUJINASHI”

2014.12.6 – 11

mansuzuki3mansuzuki1

mansuzuki4mansuzuki2

mansuzuki5